- صالحین آنلاین - http://www.salehinonline.ir -

یک بسته طرح بحث ( ۴۰ موضوع آماده )

یک بسته طرح بحث

ارائه شده در دبیرخانه کانونهای فرهنگی مساجد قم

درسنامه: سفر سفر
موضوع :احکام مربوط به سفر
مخاطب :کودک(ابتدایی)
index [1]
درسنامه: دورخیزی برای رشد دورخیزی برای رشد
موضوع :رفتارهای صحیح اجتماعی، ورود به اجتماع
پدیدآورنده :دفتر تبلیغات اسلامی حوزۀ علمیۀ قم؛ معاونت فرهنگی و تبلیغی
index [2]
درسنامه: داناترین داناترین
موضوع :لزوم ترس و امید در زندگی و اهمیت صله رحم
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)
index [3]
درسنامه: دوستان واقعی دوستان واقعی
موضوع :افزایش محبت به اهل بیت علیهم السلام
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)

index [4]

درسنامه: ستارگان هدایت ستارگان هدایت
موضوع :بررسی صفت دروغ گویی
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)
index [5]
درسنامه: چشم به راهی یا همراهی چشم به راهی یا همراهی
موضوع : مفهوم انتظار
مخاطب :نوجوان (راهنمایی)
index [6]
درسنامه: بهترین الگو بهترین الگو
موضوع :رفتار پیامبر در سفر گروهی، اثر تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)
index [7]
درسنامه: تنها ره سعادت تنها ره سعادت
موضوع : اهمیت دین اسلام و ثبات قدم در آن
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)
index [8]
درسنامه: تکلیف یا تشرف تکلیف یا تشرف
موضوع :خلقت انسان و اشرف مخلوقات بودن آن
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)
index [9]
درسنامه: قلموهای شیطان قلموهای شیطان
موضوع :وسوسه و راه های نفوذ شیطان
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)

index [10]

درسنامه: زندگی پاکان زندگی پاکان
موضوع :تبدیل آگاهی به عمل و ترس از مرگ
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)
index [11]
درسنامه: مهارت های مدرسه ای مهارت های مدرسه ای
موضوع :شیوه مطالعه و یادگیری، ارزش علم
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)
index [12]
درسنامه: به رنگ خدا به رنگ خدا
موضوع :راه رسیدن به خدا
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)
index [13]
درسنامه: محیط های خاکستری محیط های خاکستری
موضوع : فعالیت های اجتماعی؛ مثبت و منفی
مخاطب : نوحوان(راهنمایی)

index [14]

درسنامه: خانه دوست داشتنی خانه دوست داشتنی
موضوع : نشانه های خانواده سالم
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)
index [15]
درسنامه: درمان ویروس درمان ویروس
موضوع :اصول هشتگانه که در محیط خانواده باید رعایت شود
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)
index [16]
درسنامه: دید و بازدید دید و بازدید
موضوع :راه های ایجاد رابطه و صله رحم
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)

index [17]

درسنامه: خانه سست پندهای حکیمانه
موضوع :احترام به پدر و مادر در قرآن
مخاطب :کودک(ابتدایی)
index [18]
درسنامه: بهشت دنیا بهشت دنیا
موضوع :داستان حدیث کساء، احترام به والدین
مخاطب :کودک(ابتدایی)
index [19]
درسنامه: خانه محبت خانه محبت
موضوع :محیط های سه گانه مسجد، مدرسه، خانه
مخاطب :کودک(ابتدایی)
index [20]
درسنامه: ما و دیگران ما و دیگران
موضوع :آداب اجتماعی مثل سلام کردن، دست دادن، خوشرویی در سیره اهل بیت علیهم السلام
مخاطب :کودک(ابتدایی)
index [21]
درسنامه: مشاغل مشاغل
موضوع :شغل های مختلف، فقیه شدن
مخاطب :کودک(ابتدایی)
index [22]
درسنامه: همت برتر همت برتر
موضوع :همت راه رسیدن به هدف
مخاطب :کودک(ابتدایی)
index [23]
درسنامه: عزیزترین عزیزترین
موضوع :اهمیت قرآن و تفاوت دختر و پسر
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)
index [24]
درسنامه: مهربان ترین ها مهربان ترین ها
موضوع : احترام به والدین(پدر)، آداب زیارت امام رضا علیه السلام
مخاطب : نوجوان(راهنمایی)

index [25]

درسنامه: دوستی خوبان دوستی خوبان
موضوع : نشانه های دوستان واقعی اهل بیت علیهم السلام
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)
index [26]
درسنامه: خودبینی پسندیده خودبینی پسندیده
موضوع : ارزش واقعی انسان
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)
index [27]
درسنامه : راه های نجات راه های نجات
موضوع : اهمیت و فوائد صلوات فرستادن، شناخت فرقه صوفیه
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)
index [28]
درسنامه : زیباترین راه زیباترین راه
موضوع : درخواست از دیگران و نشانه های دوست بد
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)
index [29]
درسنامه: عجیب و ضعیف عجیب و ضعیف
موضوع : بزرگی روح انسان
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)
index [30]
درسنامه : کتاب زندگی کتاب زندگی
موضوع : ارزش و اهمیت کتاب خدا، قرآن
مخاطب :نوجوان(راهنمایی)
index [31]
درسنامه : خانه ایمان خانه ایمان ۱

موضوع : ارزش و اهمیت مسجد رفتن و آداب آنمخاطب : نوجوان(راهنمایی)
درسنامه خانه ایمان ۱ با موضوع ارزش و اهمیت مسجد رفتن و آداب آن
index [32]
درسنامه : خانه ایمان خانه ایمان ۲
موضوع : فسیر نمای مسجد، مناره و محراب و احکام نماز
مخاطب : نوجوان(راهنمایی)
index [33]
درسنامه : ز نیرو بود مرد را راستی ز نیرو بود مرد را راستی
موضوع : نشاط و شیوه های صحیح آن
مخاطب : نوجوان (راهنمایی)
index [34]
درسنامه : احکام نگاه و پوشش احکام نگاه و پوشش
موضوع :احکام نگاه و پوشش
مخاطب :جوان(دبیرستان)
index [35]
درسنامه : احکام روابط زن و مرد احکام روابط زن و مرد
موضوع : روابط زن و مرد؛ احکام، فلسفه
مخاطب : جوان(دبیرستان)

index [36]

درسنامه : بازی و سرگرمی بازی و سرگرمی
موضوع : بازی و سرگرمی
مخاطب : جوان(دبیرستان)

index [37]

درسنامه : مواد مخدر مواد مخدر
موضوع : مواد مخدر
مخاطب : جوان(دبیرستان)

index [38]

درسنامه : همت مضاعف و کار مضاعف همت مضاعف و کار مضاعف
موضوع : تلاش و همت
مخاطب : جوان(دبیرستان)

index [39]

درسنامه : تکلیف تکلیف
موضوع : تکلیف
مخاطب :جوان(دبیرستان)
index [40]
درسنامه : ولایت فقیه ولایت فقیه
موضوع : انواع ولایت و کاربرد آن، دلایل بر ولایت فقیه، شرایط رهبری
مخاطب : جوان(دبیرستان)
index [41]
درسنامه : غدیر حقیقت فراموش شده غدیر حقیقت فراموش شده
موضوع : واقعه غدیر خم و شبهات پیرامون آن
مخاطب : جوان(دبیرستان)
index [42]

منبع ارائه: http://masajed-qom.com

[43] [44]Share [44]