- صالحین آنلاین - http://www.salehinonline.ir -

نمونه تابلو

نمونه تابلو اعلانات / مسجد امام خمینی کوی مدرس اهواز

board

یکی از طرح های تابلوی اعلانات میباشد .  عزیزانی که به دنبال طرح  تابلو اعلانات هستند میتوانند از این طرح استفاده کنند . این برد در مسجد امام خمینی کوی مدرس اهواز نصب بود

[9] [10]Share [10]